Andreas Iversen


Seniorrådgiver


Bakgrunn


24 år i Right Management som leder og konsulent (inkl. ISU og Kontura).
12 år i Vesta som advokat og intern HR ressurs.
Har en unik blanding av erfaring med lederskap, spesialistrollen, og som rådgiver. En generalist med tilnærmet totaloversikt og erfaring fra HR- Organisasjon- og Ledelse. Fokusert på direkte relasjon til få og viktige ledere fremfor store utviklingsprogrammer.


Ambisjon


Være klok rådgiver, drivende mentor og helt menneske. Bli en viktig medspiller for aktører i det vestlandske næringsliv, med relativt få oppdragsgivere , men der jeg har betydning for oppdragsgiverens utvikling. Delta gjennom styreverv og/eller som rådgiver i øvre del av SMB-markedet, eller hos aktører på vei frem som trenger råd og erfaring. Drive virksomheten alene, men knyttet til nettverk med kompletterende eller supplerende kompetanse ved behov


KompetanseområdeTa kontakt om du skulle ha behov av mine tjenester.

Andreas Iversen
andreas@aiversen.no
M: +47 900 40 157